Geo-Wir s.c.

26-900 Kozienice
Janików76

NIP 8121871927

Roman Wysoczański
tel. kom: 501 989 192
geo-wir@wp.pl

Stanisław Kuśmierczyk
tel. kom 695 808 835
geowir@wp.pl